>> Jak zostać członkiem PIT?

Polska Izba Turystyki jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. PIT liczy obecnie około 400 członków i posiada 12 oddziałów w takich miastach Polski jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i Opole, co daje razem około 2000 podmiotów turystycznych.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są biura i agencje turystyczne, hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, szkoły wyższe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Celem głównym Izby i jej Członków jest wypełnianie obowiązków statutowych. Zadaniem Polskiej Izby Turystyki jest wszechstronne działanie na rzecz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w PIT, reprezentowanie członków PIT na forum rządowym oraz międzynarodowym oraz prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego.

Przynależność do Polskiej Izby Turystyki daje wiele możliwości. To przede wszystkim wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dostęp do najnowszych informacji związanych z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług VAT, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Członkowie PIT mają możliwość uczestniczenia w targach turystycznych polskich i międzynarodowych na preferencyjnych zasadach, oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach turystyki światowej. Dzięki uczestnictwu PIT w ECTAA Członkowie Izby mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z uczestnictwem branży turystycznej w nowych warunkach unijnych.

Polska Izba Turystyki jest otwarta na przyjęcie nowych członków. Warunkiem przystąpienia do Polskiej Izby Turystyki jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej jeden rok,
  • złożenie kserokopii dokumentów stwierdzających podstawę prawną działalności,
  • wypełnienie i złożenie ankiety członka/kandydata PIT,
  • pisemna rekomendacja dwóch członków PIT potwierdzona podpisem i pieczątką,
  • pozytywna opinia Rady Wojewódzkiego Oddziału PIT, a w przypadku gdy PIT nie posiada swojego oddziału w danym województwie, deklaracje opiniuje Biuro Wykonawcze PIT z siedzibą w Warszawie,
oraz złożenie deklaracji członkowskiej i wpłacenie składki wpisowej.

Firma deklarująca swoje przystąpienie do PIT zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, realizacji uchwał władz Izby, czynnego udziału w pracach Izby oraz opłacania składek.

Każdy członek PIT otrzymuje co roku aktualny certyfikat PIT, który jest gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług , rzetelności oraz wiarygodności Firmy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Łódzkim Oddziałem lub Biurem Wykonawczym Polskiej Izby Turystyki 


O izbie | Członkowie | Zarząd Oddziału | Aktualności i komunikaty | Oddziały PIT | Galeria | Kontakt
Stronę odwiedzono 765703 razy. Copyright (C) 2008 by keid.pl